MIU

5G mobile communications /

5G mobile communications / Five G Mobile Communications edited by Wei Xiang, Kan Zheng, Xuemin (Sherman) Shen. - 691 pages : illustrations ; 24 cm

9783319342061

2016950231


Mobile communication systems--Standards.
Electrical engineering.

621.38456 / X.W. F 2016

Powered by Koha